filosofie

De basisfilosofie van  Marlex ondernemersadvocaten kenmerkt zich als volgt: 

·        focus op ondernemen
Marlex heeft een klare kijk op haar actieveld. Voor Marlex staat het ondernemingsgebeuren centraal. Marlex wil de onderneming en de ondernemer bijstand bieden bij alle juridische problemen in het ondernemen. Zo fungeert Marlex als huisadvocaat van vele vaste klanten.

·        kennis van uw onderneming
Een gerichte juridische ondersteuning van een onderneming is slechts mogelijk als men het bedrijf voldoende kent. Niet zelden gebeurt dit door een plaatsbezoek. Marlex advocaten houdt er aan de klant goed te kennen en te weten wat hij doet. Enkel door deze grote persoonlijke betrokkenheid kan Marlex de juridische wensen en noden van de klant precies inschatten. Marlex advocaten denkt mee met u als ondernemer.

·        preventiegericht
Marlex is bijzonder onderlegd in technieken die er op gericht zijn conflicten in de kiem te vermijden. De opmaak van goede contracten en het opzetten van aangepaste juridische structuren behoren tot de kerncompetenties van Marlex. Marlex bezorgt haar klanten geregeld nieuwsbrieven met concrete tips om juridische problemen te voorkomen.

·        oplossingsgericht
Ondernemingen zijn niet gebaat met jarenlange procedures. Evenmin zijn zij gebaat met hoogdravende juridische analyses zonder concrete besluitvorming. Een ondernemer wenst en moet vooral ondernemen. Marlex zal steeds nagaan of een geschil niet minnelijk kan worden geregeld. Adviezen worden stevig juridisch onderbouwd, maar bevatten vooral een duidelijke eindconclusie en praktijkgericht voorstel tot oplossing. Complex cases often need simple solutions.

·        specialisatie en doorgedreven juridische opleiding
De advocaten van Marlex specialiseren zich in de diverse takken van het ondernemingsrecht. Zij lezen tal van juridische tijdschriften, volgen doorgedreven gespecialiseerde opleidingen, schrijven nieuwsbrieven, geven seminars en publiceren of zijn lid van redactieraden van juridische uitgaves en juridische verenigingen. Dit waarborgt de ondernemer dat de advocaten die hem begeleiden tot de top van hun vakgebied behoren.

·        maatwerk en multidisciplinaire aanpak van complexe dossiers
Marlex richt zich niet op juridisch lopende band werk. Marlex levert persoonlijk maatwerk af in complexe dossiers op basis van een multidisciplinaire samenwerking tussen haar verschillende advocaten.

·        werk in teamverband
Teamwerk staat bij Marlex centraal. Twee weten meer dan een. Zeker bij dossiers die raakvlakken hebben met verschillende domeinen van het ondernemingsrecht is een doorgedreven samenwerking tussen specialisten van groot belang. Werken in teamwerk gebeurt ook buiten het kantoor. Marlex zoekt doelbewust samenwerking met andere eerstelijnsadviseurs van haar klanten, zoals bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, private bankers, ….  Marlex beseft dat deze actoren vanuit een ander competentiedomein een even waardevolle kijk op de zaak kunnen bieden. Competentieoverschrijdende samenwerking is vaak de sleutel voor een geïntegreerde oplossing. Marlex ziet het als een verlengde van haar eigen service om voor haar klanten samen te werken met andere professionele dienstverleners van hoog niveau.