familiebedrijf & familiale opvolging

Een overgroot deel van de ondernemingen in België heeft een familiaal karakter.. Zowel het bestuur als het aandeelhouderschap is in handen van één of meerdere leden van eenzelfde familie. De familiale banden zorgen voor mogelijkheden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Familiale banden kunnen echter ook voor spanningen zorgen die de verhoudingen in de onderneming en in de familie in gevaar brengen.

Marlex heeft een bijzondere expertise opgebouwd in het begeleiden van familiebedrijven. De adviesverlening heeft zowel betrekking op het actuele beheer en bestuur van de onderneming, als op de mogelijke familiale opvolging binnen het familiebedrijf. Hierbij staat de continuïteit van het familiebedrijf steeds centraal.