fiscaal en economisch strafrecht

De afgelopen jaren is er een toegenomen aandacht voor fiscale en economische fraude, zowel vanuit de kant van de overheid (via het invoeren van nieuwe wetgeving) als vanuit de kant van het Parketten (via een aangepast vervolgingsbeleid). Hierdoor ontstaat een steeds groter spanningsveld tussen ondernemer en overheid. De ruimte tussen fiscale optimalisatietechnieken en effectieve fraudeschema’s wordt dunner en vager.

Marlex kan de nodige bijstand verlenen aan de ondernemer die ongewild in aanraking komt met het strafrecht, en dit vanaf de aanvang van het strafonderzoek tot en met de verdediging voor de rechtbank. Marlex kan ook nagaan of er een minnelijke regeling in strafzaken kan worden bereikt, waardoor strafrechtelijke vervolging wordt vermeden.