fiscale geschillenregeling

De complexiteit en gebrekkige totstandkoming van de fiscale wetgeving laat vaak ruimte voor interpretatie. Wie geconfronteerd wordt met een verschil in visie omtrent de fiscale wetgeving, kan een beroep doen op de expertise van de fiscale advocaten van Marlex. Het behandelen van fiscale geschillen vormt de kernexpertise van het fiscaal Marlex-team.

Marlex verleent bijstand vanaf de aanvang van de fiscale controle. Op basis van een doorgedreven kennis van de fiscale rechtspraak, adviseert Marlex over de rechtpositie van de belastingplichtige. Ook inzake de fiscale geschillen geldt immers dat Marlex in eerste instantie nagaat of het geschil via minnelijke weg kan afgehandeld worden, vooraleer een procedure wordt overwogen.

Indien een fiscaal geschil niet via onderhandelingen met de fiscus kan opgelost worden, dan kan Marlex de belastingplichtige begeleiden doorheen de gehele fiscale procedure. De fiscale advocaten van Marlex kunnen optreden voor alle rechtscolleges.

Bij het behandelen van fiscale geschillen wordt niet alleen de feitelijke situatie getoetst aan de Belgische fiscale wetgeving. Ook de wetgeving zelf wordt getoetst aan de hiërarchisch hogere normen, zoals de Grondwet en de Europese wetgeving. Dit resulteert regelmatig in het stellen van prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof en aan het Hof van Justitie.