rulingaanvraag

De fiscale wetgeving is op zich al complex. Bovendien wordt de complexiteit nog vergroot door een aantal antimisbruikbepalingen. Deze bepalingen bevatten ruimte voor interpretatie, waardoor de fiscale rechtszekerheid in het gevaar komt.

De ondernemer is niet gebaat met fiscale rechtsonzekerheid. Fiscale zekerheid is een essentiële voorwaarde voor het verrichten van belangrijke transacties of grote investeringen.

Fiscale zekerheid kan bekomen worden door de aanvraag van een zgn. “ruling”. Een ruling is een beslissing van de fiscale administratie (Dienst Voorafgaande Beslissingen) waarbij voorafgaandelijk aan een verrichting een akkoord wordt gegeven omtrent de fiscale behandeling van de verrichting.

De fiscale advocaten van Marlex volgen de publicaties van de beslissingen van de DVB nauwgezet op, zodat zij met kennis van zaken kunnen adviseren over de noodzaak of de wenselijkheid van het aanvragen van een ruling. Marlex kan de onderneming en de ondernemer ook bijstaan bij de aanvraag van een voorafgaande beslissing.