vastgoedfiscaliteit

Vastgoed en fiscaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij elke vastgoedtransactie zijn er verschillende fiscale aandachtspunten. Registratierechten en/of BTW zijn quasi onvermijdelijk. Echter ook de situatie op het vlak van inkomstenbelastingen (problematiek meerwaardebelasting) mag niet uit het oog verloren worden.

Marlex verleent bijstand bij de aankoop, verkoop of het structureren van vastgoed.