vermogensgeschillen

Discussies omtrent vermogensrechtelijke verhoudingen, resulteren helaas vaak in regelrechte geschillen. Of het nu gaat om geschillen omtrent aandelen, roerend vermogen of vastgoed, de advocaten van Marlex kunnen instaan voor advisering en begeleiding bij deze vermogensgeschillen.

Marlex heeft ervaring in aandeelhoudersgeschillen, betwistingen over erfenissen en nalatenschappen, geschillen m.b.t. onverdeeldheden en procedures vereffening-verdeling.