agrarisch recht

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex verstrekt advies inzake nagenoeg alle juridische problemen waarmee de agro-industrie kan geconfronteerd worden. 

Land- en tuinbouwers kunnen bij de advocaten van Marlex terecht met de problemen waarmee zij in de uitoefening van hun activiteiten geconfronteerd worden (pacht, mest,…).