Nieuws

Administratieve boetes fiscaal aftrekbaar in het kader van de GDPR?
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief van 30 mei 2017, zal de GDPR op 25 mei 2018 in werking treden. Eén van de belangrijkste gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR, is dat de GDPR voorziet in een nieuw en vrij zwaar sanctiemechanisme ingeval schendingen bv. administratieve geldboetes of zelfs het verbod van gegevensverwerking (lees: complete lockdown). Om ervoor te zorgen dat deze sancties ook effectief worden opgelegd, heeft de wetgever de Privacycommissie omgevormd tot een effectief toezichtsorgaan: de Gegevensbeschermingsautoriteit. Of dit orgaan onmiddellijk zal overgaan tot het opleggen van administratieve boetes voor ondernemingen die niet GDPR-compliant zijn, valt nog af te wachten. In dat kader stelt zich wel een belangrijke fiscale vraag, namelijk de mogelijke aftrekbaarheid van eventuele boetes die door de Gegevensbeschermingsautoriteit zouden opgelegd worden. Mr. Pieter Van Aerschot en mr. Elke Malfait lichten dit kort even voor u toe.
Pand op ondernemingsgoederen
Op 1 januari 2018 zal de Pandwet van 11 juli 2013 na herhaaldelijk uitstel eindelijk in werking treden. In de nieuwe Pandwet worden aanzienlijke hervormingen voorzien op de huidige regeling inzake pand. Met de creatie van een eenvormig pandrecht, zullen bepaalde bijzondere regelingen zoals het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht afgeschaft worden. Deze hervormingen zouden een aanzienlijke vereenvoudiging voor de schuldeisers met zich mee moeten brengen. De afschaffing van de bijzondere regelingen heeft evenwel ook gevolgen voor de schuldeisers die reeds rechten putten uit de bestaande regelingen.
Marlex versterkt tak Vennootschap & Onderneming met komst Sophie Steevens en Kim Van Quekelberghe
Marlex is bijzonder verheugd u te melden dat Sophie Steevens en Kim Van Quekelberghe recent het kantoor hebben vervoegd. Hun komst vormt een aanzienlijke versterking van de tak Vennootschap & Onderneming.
Studienamiddag: Procedure van gerechtelijke reorganisatie
Op uitnodiging van die Keure geven Marlex-advocaten Mr. Dave Pardo en Mr. Pieter Van Aerschot op 22 februari 2018 een praktische uiteenzetting over het nieuwe Boek XX van het Wetboek Economisch Recht voor bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders, CFO’s, advocaten en magistraten.
Beste wensen voor 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>