Nieuws

Strengere regeling voor slapende vennootschappen
De Belgische wetgever heeft reeds heel wat verschillende controleregels opgelegd voor vennootschappen, waarbij het neerleggen van de jaarrekening één van de belangrijkste is. Wanneer een vennootschap evenwel nalaat dit tijdig te doen, dan maakt artikel 182 van Wetboek van Vennootschappen het mogelijk om de vennootschap in kwestie te laten ontbinden. Dit artikel is nu door de wet van 17 mei 2017 fors verstrengd: Marlex gaat hier kort even op in.
Grondige vernieuwing van de WCO en Faillissementswet
Op 11 september 2017 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat voorziet in de invoeging van Boek XX in het Wetboek Economisch Recht. Deze wet zal de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen samenvoegen om zo tot een uniforme insolventiewet te komen. Naast deze structurele wijziging heeft de wetgever bovendien ook een reeks inhoudelijke aanpassingen voorzien
Studienamiddagen: Marlex spreekt over insolventierecht
Op uitnodiging van Dyzo geven Marlex-advocaten mr. Dave Pardo en mr. Pieter Van Aerschot op 26 september 2017 (Grobbendonk) en 28 september 2017 (Roeselare) een praktische uiteenzetting over de deficitaire vereffening van vennootschappen als alternatief voor het faillissement voor bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders, CFO’s, advocaten en magistraten.
Marlex organiseert ontbijtseminarie: "Fiscale controle anno 2017: rechten en plichten van de belastingplichtige
Niet iedere belastingplichtige krijgt elk jaar de fiscus over de vloer. Wie wel al een bezoekje heeft gekregen van de fiscus, weet dat fiscale controles niet meer verlopen zoals vroeger. De fiscale controleurs zijn beter opgeleid, zoeken gerichter, zien minder zaken door de vingers, … Een fiscale controle wordt dus beter goed voorbereid. 


Tijdens het ontbijtseminarie worden de rechten en plichten van de belastingplichtige bij een fiscale controle toegelicht aan de hand van enkele heel praktische vragen. De sprekers gebruiken daarbij tal van recente gerechtelijke uitspraken waarin deze rechten en plichten worden afgebakend. Ten slotte zal ook nog aandacht besteed worden aan enkele nakende wetswijzigingen die de gevolgen van een fiscale rechtzetting nog verder zullen verstrengen.


Ziekenhuizen sinds kort in het vizier van de fiscus
Recentelijk kon via de media vernomen worden dat het ziekenhuis Oost-Limburg geconfronteerd wordt met een belastingclaim van meer dan 50 miljoen euro en dit nadat een fiscale controle werd uitgevoerd. De fiscale discussie die aanleiding heeft gegeven tot deze miljoenenclaim, heeft betrekking op de werkwijze van het ziekenhuis bij de uitbetaling van de erelonen van artsen. Aangezien merendeel van de ziekenhuizen eenzelfde werkwijze hanteert bij de uitbetaling van erelonen, kan de uitkomst van de fiscale procedure in het dossier van het ziekenhuis Oost-Limburg wel eens een zeer belangrijk precedent gaan vormen.
1 2 3 4 5 6 >>