Nieuws

Algemene anti-misbruikbepaling nu ook van toepassing inzake BTW

Fiscale adviseurs zijn al geruime tijd vertrouwd met anti-misbruikbepalingen. Inzake directe belastingen worden bepaalde optimalisatieschema's bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door een specifieke anti-misbruikbepaling. Sedert 1993 geldt inzake directe belastingen ook een algemene anti-misbruikbepaling, met name artikel 344, § 1 WIB 1992.

Via de programmawet wordt nu ook een algemene anti-misbruikbepaling ingevoerd in het BTW-Wetboek.

Programmawet goedgekeurd en gepubliceerd in Staatsblad

Naar jaarlijkse gewoonte werd in de laatste dagen van het kalenderjaar 2005 een programmawet gestemd. De programmawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005. Gewoontegetrouw omvat de programmawet een aantal bepalingen op het vlak van de fiscaliteit.

Advocatenkantoor Marlex licht voor u twee belangrijke maatregelen uit de programmawet toe: het instellen van een permanent systeem van fiscale regularisatie en het invoeren van een algemene anti-misbruikbepaling inzake BTW.

Advocatenkantoor Marlex versterkt zich met fiscalist

Omwille van de toenemende complexiteit van de fiscale wetgeving en de snelheid waarmee deze fiscale wetgeving wijzigt, heeft het Advocatenkantoor Marlex uit Brugge zich versterkt met een fiscaal advocaat: Didier Jaecques.

Advocatenkantoor Marlex legt zich toe op zakelijke dienstverlening aan bedrijven en bedrijfsleiders, bestuurders, zelfstandigen en vermogende particulieren. Dit in alle domeinen waarmee de ondernemer in zijn omgeving geconfronteerd kan worden.

De versterking van het kantoor met een fiscalist laat toe om een adequate ondersteuning te verlenen op het vlak van de fiscaliteit aan bedrijven, accountants, boekhouders en revisoren.

 

Verschoonbaarheid en borgstelling na faillissement.

Iedereen weet ondertussen dat de gefailleerde verschoonbaar kan worden verklaard. Dat betekent dat hij na afsluiten van het faillissement niet langer kan worden aangesproken tot betaling van de overblijvende schulden. Maar wat met de personen die zich borg hadden gesteld voor de gefailleerde? De wetgever voorzag ook hiervoor in een regeling, maar diende deze reeds om de haverklap te veranderen. Een stand van zaken na de zoveelste wetswijziging.

Stakers aan banden gelegd.

In Haasrode werd stakers een verbod opgelegd de toegang tot een bedrijventerrein te verhinderen. In Zedelgem mochten stakerspiketten geen werkwilligen meer tegenhouden. De rechtspraak verbiedt steeds vaker de onrechtmatige hinder door stakers, waarvoor geen maatschappelijk draagvlak meer lijkt te bestaan.

Advocatenkantoor Marlex kan bedrijven helpen die onrechtmatige hinder ondervinden door een staking. Wanneer kunt u een beroep op ons doen en hoe kunnen wij u helpen?

1 2 >>