Nieuws

Ontheffing van ambtswege na arrest Arbitragehof

Het Arbitragehof heeft o.m. als opdracht om na te gaan of de fiscale wetgeving in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel. Een arrest van het Arbitragehof waarin een schending van het gelijkheidsbeginsel aan het licht komt, kan belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Dergelijke uitspraak kan namelijk aantonen dat in het verleden ten onrechte belasting werd betaald.

Vraag is uiteraard of een belastingplichtige de onterecht betaalde belasting nog kan terugvorderen indien de gewone bezwaartermijn is verstreken. Volgens het Arbitragehof kan steeds een beroep gedaan worden op de procedure van ontheffing van ambtswege.

Fiscaal Rechtspraakoverzicht - Fiscaal Strafrecht

Bij de uitgeverij Larcier verscheen midden november het Fiscaal Rechtspraakoverzicht - Fiscaal Strafrecht. In dit werk wordt een overzicht gegeven van de rechtspraak inzake het fiscaal strafrecht over de periode 1980-2005.

Didier Jaecques, medewerker van het kantoor Marlex, stond mee in bij de redactie en de coördinatie van dit fiscaal rechtspraakoverzicht. Meer informatie vind u op de site van Larcier.

Artikel 344 WIB 1992: enkel taxatie mogelijk tijdens gewone aanslagtermijn

Artikel 344 WIB 1992 omvat twee bijzondere bewijsmiddelen voor de fiscus. Vooreerst kan de juridische kwalificatie niet tegenwerpelijk worden verklaard aan de administratie indien deze kwalificatie enkel ingegeven is door fiscale oogmerken (art. 344, § 1 WIB 1992). Daarnaast kan ook de vermogensoverdracht van bepaalde activa naar belastingparadijzen niet tegenstelbaar worden verklaard aan de fiscus (art. 344, § 2 WIB 1992).

Uit de rechtspraak blijkt dat deze anti-misbruikbepalingen enkel mogen toegepast worden binnen de reguliere aanslagtermijn van drie jaar.

Kasgeldvennootschappen: fiscus haalt niet altijd slag thuis

De laatste maanden werden tal van uitspraken gedaan rond constructies opgezet met kasgeldvennootschappen. Uit deze rechtspraak blijkt dat het voor de fiscus zeer moeilijk is om de misgelopen belastingen alsnog te recupereren.

medewerker (m/v) met ervaring in het sociaal recht

Advocatenkantoor Marlex is een jong en dynamisch kantoor dat zich specialiseert in een allesomvattende juridische dienstverlening voor ondernemingen en ondernemers.

Het kantoor bestaat momenteel uit 7 advocaten die ieder een bijzondere expertise bieden en via teamwork een resultaatgerichte aanpak beogen.

Het kantoor draagt een pragmatische en doelgerichte dossierbehandeling hoog in haar vaandel, waarbij beoogd wordt op een zo snel en efficiënt mogelijke wijze een oplossing te bieden voor de problemen van haar cliënten.

De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop. Alle kantoormedewerkers volgen de actuele ontwikkelingen van hun specialisatie nauwgezet op zodat zij diensten kunnen verlenen van het hoogste niveau.

Voor de verdere uitbreiding van het kantoor zijn wij steeds op zoek naar nieuwe medewerkers waarmee wij een blijvende samenwerking nastreven.

Momenteel zoeken wij een medewerker (m/v) met ervaring in het sociaal recht met volgend profiel:

 • ervaring in het sociaal recht 
 • sterke juridische competentie 
 • in staat om op autonome wijze dossiers te behandelen 
 • gedreven om de praktijk sociaal recht verder uit te bouwen 
 • teamspeler

Wij bieden:

 • uitdagend werk voor een veeleisend en professioneel cliënteel 
 • verloning in functie van ervaringsniveau
 • reële doorgroeimogelijkheden binnen het kantoor
 • moderne en uitgebreide infrastructuur (bibliotheek, juridische databanken) 
 • eigen kantoorruimte 
 • aangename werkomgeving

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw sollicitatiebrief, vergezeld van uw curriculum vitae naar het kantoor (advocatenkantoor@marlex.be). Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

1 2 3 4 >>