Nieuws

Grote Vlarem-trein in aantocht

17 jaar na de opmaak van VLAREM I (Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning) en na tal van wijzigingen, heeft de Vlaamse Regering uiteindelijk deze regelgeving in zijn totaliteit geactualiseerd. Samen met het initiatief om een uniek gemeentelijk loket op te richten, moet deze grote ‘Vlarem-trein’ in de heel nabije toekomst een belangrijke administratieve vereenvoudiging met zich meebrengen.

Naar een meer efficiënte milieuhandhaving?

Het Decreet van 21 december 2007 voegt een titel XVI ‘toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen’ in bij het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). Deze aanvulling beoogt een vereenvoudiging en harmonisatie van de bestaande handhavingsinstrumenten. Het Decreet zou binnenkort in werking treden. Wij willen echter nu reeds de nakende wijzigingen toelichten.

Nieuwe regelgeving grondverzet

Gekoppeld aan het nieuwe Bodemdecreet van 27 oktober 2007, werd ook de regeling van het Grondverzet gewijzigd. Naast een aantal nieuwe documenten, worden bijkomende gebruiksmogelijkheden voorzien voor uitgegraven bodem. Deze nieuwe regelgeving is in werking sinds 1 juni 2008.

Nuancering van de aansprakelijkheid van de architect voor foutief advies
Volgens het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 24 januari 2007 volstaat het loutere foutieve karakter van het advies van de architect inzake de noodzaak tot aanstelling van een veiligheidscoördinator niet, om zijn aansprakelijkheid te weerhouden.
De samenwerking tussen de architect en de bouwpromotor, dansen op een fijn koord
De uitoefening van het beroep van architect is onverenigbaar met dit van aannemer. De architect dient daarenboven steeds onafhankelijk te zijn ten opzichte van de bouwpromotor.  Dit is een feitenkwestie is en hangt af van de concrete onderliggende verhoudingen. In principe rijzen weinig problemen wanneer de architect rechtstreeks contracteert met een promotor-verkoper, de contracten afgesloten tussen de architect en de promotor-aannemer  zijn daarentegen bijzonder delicaat.
1 2 3 >>