Nieuws

Sociaal Strafwetboek goedgekeurd door het parlement

In onze nieuwsbrief 2010/1 deelden wij reeds mee dat het sociaal strafwetboek eraan zat te komen. Intussen keurde het parlement net voor het begin van de zomer het wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek ook formeel goed. Het Sociaal Strafwetboek zal normaal gezien in werking treden op 1 juli 2011. Hieronder geven wij u nog enkele nieuwigheden mee.

Ook RSZ-bijdragen verschuldigd op vertrekpremie – forfaitaire beroepskosten RSZ bekendgemaakt

Wanneer een onderneming een herstructurering doorvoert waarbij het personeelsbestand een inkrimping ondergaat, wordt soms afgesproken dat werknemers die ermee instemmen om ontslagen te worden, boven hun wettelijke ontslagvergoeding een bijkomende premie ontvangen. Tot voor kort was het onduidelijk of op dergelijke vertrekpremies socialezekerheidsbijdragen verschuldigd waren. Op 13 september 2010 sprak het Hof van Cassatie zich hierover uit.

Van landbouw naar residentieel wonen: back to the roots

Het vroegere Decreet op de ruimtelijke ordening voorzag reeds in de mogelijkheid om een bestaand landbouwbedrijf onder bepaalde voorwaarden om te vormen tot een residentiële woning. De wetgevingstechnische aanpassingen sedert de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex op de Ruimtelijke Ordening op 1 september 2009 zorgden echter voor een aantal ongewilde neveneffecten, die met het Besluit van 7 mei 2010 terug rechtgezet worden.

Vergunning onder voorwaarden: Raad van State zet nogmaals krijtlijnen uit!

Het is schering en inslag dat een vergunningverlenende overheid haar goedkeuring met een stedenbouwkundige vergunningaanvraag afhankelijk stelt van een aantal bijkomende voorwaarden. Nochtans dient omzichtig met dergelijke voorwaarden omgesprongen te worden, zoals blijkt uit een twee recente arresten van de Raad van State.

Vrijstelling van vergunning en meldingsplicht, ook voor bedrijven!

Met 2 Besluiten van 16 juli 2010 heeft de Vlaamse Regering de administratieve procedure voor welomschreven handelingen aanzienlijk vereenvoudigd: enerzijds worden bepaalde werken onderworpen aan een loutere meldingsplicht, anderzijds wordt de vrijstelling van een vergunning aanzienlijk uitgebreid. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook industriële of ambachtelijke bedrijven van de vrijstelling of de melding genieten.

1 2 >>