Nieuws

Verkoopcompromis onder de opschortende voorwaarde van de aflevering van een bodemattest: moet er nog zand zijn?
In navolging van een aantal arresten van het Hof van Cassatie is er reeds veel geschreven over het bodemattest, de rechtsgeldigheid van de opschortende voorwaarde die in dit verband dikwijls in een onderhandse verkoopsovereenkomst werd (en wordt?) opgenomen en de nietigheidssanctie wanneer het bodemattest niet (tijdig) wordt meegedeeld aan de verwerver. Hoog tijd om de belangrijkste aandachtspunten nog eens op een rijtje te zetten.
Pijnpunten van de Pachtwet
De enorme evolutie van de landbouw in de voorbije decennia heeft er voor gezorgd dat de 44-jaar oude Pachtwet, die ooit ter bescherming van de pachter werd opgesteld, op vandaag enkele pijnpunten vertoont. Hierna worden twee recente arresten van het Hof van Cassatie besproken waaruit blijkt dat de Pachtwet dringend aan een modernisering toe is.
Grond- en Pandendecreet: Grondwettelijk Hof tackelt Vlaamse Regering nogmaals

De Vlaamse Regering krabbelt nog recht na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 31.07.2013 (nr. 114/2013) waardoor tal van megaprojecten op de helling komen te staan (zie onze nieuwsflash van 20 september 2013).

In 2 recente arresten van 7 november 2013 (nr. 144/2013 en 145/2013) heeft het Grondwettelijk Hof de Vlaamse Regering echter nogmaals tegen de grasmat gewerkt, ditmaal omtrent enkele bepalingen van het Grond- en Pandendecreet. Ook deze arresten hebben een uitermate grote impact op het Vlaamse woonbeleid.

Help, mijn contractant heeft sociale schulden! Marlex organiseert sociale infosessies
De regering Di Rupo had zich in december 2011 de strijd tegen sociale fraude reeds tot “speerpunt” -doel gesteld. Er werd een Staatsecretaris voor de Strijd tegen de Sociale en Fiscale Fraude aangesteld, er werden diverse fenomenen onderzocht en bestempeld als “sociale fraude”, een “actieplan” opgemaakt en talrijke wetgevende initiatieven werden genomen (schijnzelfstandigheid, ter beschikkingstelling, detacheringsfraude, sociale anti-misbruikbepalingen, …). Sommige van deze initiatieven zijn reeds volledig uitgewerkt en worden al toegepast door de sociale inspectiediensten. Andere worden momenteel versneld doorgevoerd via uitvoerende K.B.’s, aangezien de lopende legislatuur een einde neemt in 2014.
Plaatst Grondwettelijk Hof (mega)projecten op de helling?
Het Grondwettelijk Hof heeft in een heel recent arrest een artikel vernietigd over het zogenaamde integratiespoor, waarmee de Vlaamse Regering in 2008 de procedure voor grote projecten wenste te versoepelen. Volgens verschillende media zouden hierdoor tientallen grote investeringsprojecten op de helling komen te staan.
1 2 3 4 5 >>