Overheid en omgeving

De begrippen "overheid en omgeving" zijn niet meer weg te denken uit het ondernemingsleven. Onder Internationale en Europese invloed wordt de overheid verplicht steeds meer ingrijpende regelgeving uit te vaardigen. Ondernemingen en ondernemers worden hierdoor genoodzaakt om bij hun bedrijfsvoering in toenemende mate een evenwicht te vinden tussen hun activiteiten en de omgeving.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex staat de overheid en de ondernemer bij in het vinden van deze ‘fair balance’. Daarbij kan beroep gedaan worden op gespecialiseerde advocaten die deze snel evoluerende materie op de voet volgen om u met raad en daad bij te staan.

Marlex beschikt over de nodige specialisatie en kennis om u bij te staan en te begeleiden in alle domeinen die de Overheid en de Omgeving raken: omgevingsrecht (ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieurecht), bodemrecht, onteigeningen, overheidsopdrachten,…

Ook in deze aangelegenheden dragen de advocaten van Marlex een pragmatische aanpak hoog in het vaandel zodat zij u concreet en doelgericht adviseren. Marlex ondersteunt u in nauw overleg met uzelf en uw architect, planoloog of stedenbouwkundig ambtenaar, milieuadviesbureau, milieucoördinator,….

Door de doorgedreven samenwerking binnen het kantoor, blijven ook fiscale of burgerrechtelijke aspecten in deze materies niet onbeantwoord en worden deze samen met de specialisten van de andere praktijkgroepen bij Marlex onder de loep genomen.