handhaving

In het omgevingsrecht zet de overheid de laatste jaren zwaar in op de effectieve handhaving bij het vaststellen van inbreuken en dit via een dubbel spoor: administratieve en strafrechtelijke handhaving.

De overheid en zelfs omwonenden hebben hiervoor een arsenaal aan wapens ter beschikking, die voor de onderneming en de ondernemer nog nauwelijks te overzien zijn:, aanmaningen, bestuurlijke maatregelen, administratieve of strafrechtelijke geldboetes, herstelmaatregelen,…

Deze handhaving kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering of de ondernemer zelf: (tijdelijke) staking van de activiteiten, geldboetes, bijkomende en aanzienlijke investeringen,…

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex kan u pragmatisch en correct adviseren over de mogelijke gevolgen van een eventuele inbreuk en de hiermee gepaard gaande handhaving. Ook als onderneming of ondernemer beschikt u immers over de nodige munitie om u te verdedigen en dit zowel in de administratieve fase als in de gerechtelijke fase.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex is uitermate vertrouwd met de geëigende handhavingprocedures en kan uw belangen verdedigen voor alle betrokken instanties: Inspectiediensten, de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, De Afdeling Milieuhandhaving, het Milieuhandhavingscollege of de strafrechter/burgerlijke rechtbank.