hernieuwbare energie

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex bezit de nodige expertise om advies en bijstand te verlenen bij projecten inzake hernieuwbare energie.

De advocaten van Marlex zijn vertrouwd met de technische aangelegenheden en hebben reeds bijstand verleend bij tal van vergunningsaanvragen (o.a. biomassa) en technische discussies bij het bouwen/exploiteren van dergelijke installaties (o.a. engineering en machinebouw).