overheidsopdrachten en -contracten

Werken met of voor de overheid is ‘hot’, maar dit gebeurt volgens andere spelregels en principes dan op de vrije markt.

Het team ‘Overheid en Omgeving’ van Marlex begeleidt en adviseert u niet enkel doorheen de aanbestedingsprocedure (‘public procurement’) maar levert evenzeer bijstand zowel bij de voorafgaandelijke onderhandelingsfase als bij het afsluiten van een overeenkomst met de overheid (PPS-contracten, samenwerkingscontracten, …).

De advocaten van Marlex kunnen de overheid bijstaan bij de voorafgaande strategische keuzes (voor welke type overheidsopdracht kiezen?) en bij de opmaak of het nazicht van bestekken of uiteindelijke beslissingen.

Ook wanneer (de uitvoering van) een overheidsopdracht en –contract niet van een leien dakje verloopt of zelfs dreigt mis te lopen, kunnen de advocaten van Marlex uw belangen verdedigen bij de gesprekken met de aanbestedende instanties of bij de bevoegde rechtsinstanties (Raad van State, burgerlijke rechtbank,…).