aanwerven, tewerkstellen en ontslaan

Marlex begeleidt uw personeelsbeleid vanuit juridisch en praktisch oogpunt, van aanwerving tot ontslag. Wij stellen met u de gepaste arbeidsovereenkomst op, adviseren u bij schorsingsgevallen (vakantie en vakantiegeld, ziekte, tijdskrediet, ouderschapsverlof, …), tekenen een aan uw organisatie aangepaste arbeidsduurregeling uit of verbeteren deze waar nodig na audit, stellen uw arbeidsreglement op of zorgen voor een update. Hebt u schade opgelopen of moet u boetes betalen voor uw werknemer, dan bekijken wij met u de gepaste reactie. Bij individueel ontslag begeleiden wij u doorheen het ontslagrecht en onderhandelen voor u de gewenste regeling, rekening houdende met eventuele ontslagbeschermingen.

Ook voor kaderleden die niet gesyndiceerd zijn of die liever een advocaat raadplegen, biedt Marlex de gepaste bijstand en juridische begeleiding bij het verlaten of aangaan van een dienstbetrekking.

Wij procederen voor alle arbeidsgerechten in België om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.