grensoverschrijdend samenwerken

Uw bedrijf heeft ook buitenlandse samenwerkingsverbanden of wenst samen te werken met dienstverleners binnen of buiten Europa. De nieuwe EU-lidstaten vormen voor veel ondernemers een aantrekkelijke markt. Samenwerken met buitenlandse ondernemers en hun personeel, wordt door de beleidsmakers echter niet altijd toegejuicht. Marlex helpt u bij het opstellen van correcte contracten in het kader van detachering, gelijktijdige tewerkstelling in verschillende landen, sociaalrechtelijke problematiek bij internationale tewerkstelling, … Wij geven u advies en voeren een risicoanalyse uit bij tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België (sociale inbreuken, RSZ, loonaansprakelijkheid); maar ook bij het uitzenden van Belgisch personeel naar het buitenland, en treden op in sociale geschillen met internationaal mobiele werknemers.