loon

Loon, dit is de tegenprestatie van elke arbeid en de zorg van elke werkgever (en werknemer) : wat kost het de ene en wat houdt de ander over? Marlex geeft u advies en begeleiding bij het bepalen van het bevoegde paritair comité en treedt op bij geschillen over functieklassificaties en toepasselijke loonbarema’s. Wij zorgen voor een juridisch correct uitgetekend maar ook aantrekkelijk verloningsbeleid, bijvoorbeeld bonusplannen, commissies, maaltijdcheques, geschenken, aanvullende verzekeringen…maar ook het professioneel en privé gebruik van werkingsmiddelen (bedrijfswagen, gps, gsm, laptop, …) en de terugbetaling van onkosten. We geven u een inschatting van de sociale en fiscale lasten, de pro’s en de contra’s van een bepaalde loonstrategie. Wij treden voor u op bij geschillen over achterstallig loon, overuren, boni, …voor alle arbeidsgerechten in België, en dit zowel in de relatie met uw werknemer (of werkgever) als ten aanzien van overheidsinstellingen zoals de RSZ.