overnames en herstructureringen

Elke ondernemer weet dat het al eens wat minder kan gaan. Ook vanuit sociaalrechtelijk oogpunt wordt u dan geconfronteerd met moeilijke beslissingen zoals afslanking, herstructurering, collectief ontslag of zelfs sluiting. Misschien bent u geïnteresseerd in een overname maar hebt u onvoldoende zicht op het sociaal passief? U twijfelt of u het personeel mee moet overnemen? In nauwe samenwerking met onze praktijkgroep ‘Vennootschap en Onderneming’, begeleiden wij u en beantwoorden uw sociaalrechtelijke vragen, schuiven en aan bij de onderhandelingstafel en staan u bij in geval van procedures.