sociaal overleg

Constructief omgaan met sociale overlegorganen in uw onderneming (syndicale afvaardiging, preventiecomité, ondernemingsraad) is een must. Marlex zorgt voor de juridische omkadering van sociaal overleg (bevoegdheden van de organen, opstellen en screenen huishoudelijk reglement,…), helpt u bij de voorbereiding van sociale verkiezingen en bij eventuele betwistingen. Wij bieden u ontslagbegeleiding bij afscheid van beschermde werknemers, adviseren u en treden op voor u bij collectieve geschillen, stakingen en bedrijfsbezetting. Wij bieden u ondersteuning bij het onderhandelen met de vakbond, alsook bij het opstellen en screenen van bereikte collectieve akkoorden.