sociale inspectie en sociaal strafrecht

Marlex helpt u bij de voorbereiding van controles door diverse inspectiediensten zoals RVA, RSZ, Sociale Inspectie, Toezicht Sociale Wetten, Dienst Migratie… en begeleidt u doorheen de controlebezoeken. Betwisting van hoofdelijke aansprakelijkheden voor sociale schulden en lonen (bouw- en andere sectoren), in kader van economische werkloosheid, begeleiding van sociaal strafrechtelijke inbreuken : wij staan u bij vanaf de eerste oproeping, bij verhoor, en nadien tot de afhandeling van het dossier voor de strafgerechten of administratie. Wij leren u op een juridisch correcte manier in uw bedrijf omgaan met wetgevende initiatieven tot aanpak van sociale fraude en met specifieke regels voor al dan niet geviseerde sectoren (land- en tuinbouw, bewakingssector, vleesverwerking, schoonmaak, transport, horeca, bouw, …). Wij bieden bijstand in geval van invordering van sociale bijdragen en regularisaties door de RSZ en helpen u de problematiek in de toekomst te verbeteren.