welzijn, preventie en privacy

Het welzijn van de werknemers in uw bedrijf wint doorheen de jaren steeds meer aan belang. De wetgever legt strenge preventievereisten op. Veiligheid op de werkvloer is cruciaal. Wij helpen u juridisch correct omgaan met alle “stakeholders”: interne en externe preventiediensten en preventieadviseurs, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de inspectie welzijn op het werk, de arbeidsgeneeskundige dienst en uiteraard het personeel zelf. Marlex zorgt voor de juiste juridische omkadering van allerlei fenomenen die zich voordoen op de werkvloer : pesterijen, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag op het werk, alcohol, drugs en roken op het werk, medisch onderzoek, ziekte en controle op absenteïsme, tijdelijke en definitieve arbeidsongeschiktheid. Maar ook bij kwesties over werkgeverscontrole en privacyrechten kunnen wij u proactief of remediërend bijstaan binnen de wettelijke krijtlijnen: wij stellen uw e--mail en internetpolicy op, adviseren u bij het installeren van camerabewaking of geolocalisatie, en treden voor u op bij geschillen over privacyrechten.