zelfstandige en andere samenwerkingen

Uw sociaal statuut of dat van uw zelfstandige medewerkers kan vragen bij u of bij hen oproepen. U wenst juridisch advies over sociale bijdragen en uw rechten bij de opstart van uw zelfstandige activiteit, u wenst deze activiteit stop te zetten, uw echtgenoot of een helper te laten meewerken, u maakt zich zorgen over schijnzelfstandigheid en de risico’s daaraan verbonden. Ook met deze vragen kan u bij Marlex terecht. Wij bepalen met u de gepaste samenwerkingsvorm, stellen overeenkomsten op voor consultancy, management en vennootschapsmandatarissen, omkaderen de samenwerking met handelsvertegenwoordigers en handelsagenten, zorgen voor juridische screening van een aan u voorgestelde aannemingsovereenkomst… Ook samenwerkingsvormen als uitzendarbeid of thuiswerk worden voor u geanalyseerd. Bij geschillen treden wij voor u op in rechte, zowel als eiser als verweerder, en/of proberen de door u gewenste onderhandelde oplossing te bereiken.