gregory vermaercke

gregory.vermaercke@marlex.be 

Opleiding
- Licentiaat rechten UGent 2005 met onderscheiding
- Master in het Milieurecht UGent 2006 met onderscheiding

Expertise
- Advocaat te Brugge sedert oktober 2006 
- Voorkeurmateries:
          * overheids- en omgevingsrecht
          * hernieuwbare energie
          * agrarisch recht

Binnen de algemene ondernemingspraktijk van Marlex focust Gregory Vermaercke zich op het overheids- en omgevingsrecht. Hij verleent advies aan bedrijven, overheden en particulieren en begeleidt hen bij vergunningaanvragen, beroepsprocedures en/of procedures bij de Raad van State/Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Tevens heeft hij een grondige kennis van het agrarische recht (mestwetgeving, pacht, ...), projecten inzake hernieuwbare energie (o.a. biomassa) en machinebouw en technische installaties.