alexia hoste

alexia.hoste@marlex.be

Opleiding

  • Licentiaat rechten Universiteit Gent (2002) met onderscheiding

Expertise

Afkomstig uit Brugge, vanoudsher stad van nijveraars, handelaars en vrije beroepen, heeft Alexia zich van bij de start van haar carrière bekwaamd in het bijstaan van ondernemers, bedrijfsleiders en particulieren in de sociaalrechtelijke materie. Zij was als stagiair en later als medewerkster werkzaam bij gespecialiseerde advocatenkantoren te Gent en te Brugge (van Eeckhoutte, Taquet&Clesse - Claeys&Engels - Crivits&Persyn). De kennis en ervaring van 10 jaar specialisatie die Alexia via die weg opbouwde, staan garant voor een gedegen en tegelijk praktische bijstand bij al uw sociaalrechtelijke problemen, zoals ontslagbegeleiding en – procedure, opstellen en actualiseren van uw arbeids- en managementovereenkomsten, begeleiding van overnames, herstructureringen, sociale inspecties en sociale verkiezingen, enz... Zij verdedigt u en uw onderneming ook in het kader van sociaalrechtelijke inbreuken, en gaat met u op zoek naar betere oplossingen om toekomstige problemen te vermijden.

Publicaties

  • A. HOSTE en B. VANSCHOEBEKE, ‘Het Arbeidshof te Brussel (Fr.): over het toekennen van warrants en de opzegvergoeding’, Or., 2004, 106-113
  • A. HOSTE en B. VANSCHOEBEKE, ‘Over vakantiegeld gesproken…. (Cass. 26 september 2005)’, Or., 2006, 18-22
  • A. HOSTE, ‘Vakantiegeld variabilis horribilis’, Or., 2007, 115-121

Docent Syntra West

advocaat