frederick hallein

frederick.hallein@marlex.be

Opleiding
- Licentiaat Rechten UGent 2005 met onderscheiding
- Master in het Milieurecht UGent 2006 met grote onderscheiding

Expertise
- Bodemspecialist bij OVAM van 2006 tot 2011
- Advocaat te Brugge sedert oktober 2011
- voorkeurmateries:
        * overheids- en omgevingsrecht
        * bodemrecht
        * handhaving

Frederick Hallein heeft bij OVAM een bijzondere expertise opgebouwd inzake materialen- en bodemwetgeving, evenals in andere domeinen van het overheids- en omgevingsrecht zoals overheidsopdrachten, milieuhandhaving en -schade, erkenningen inzake leefmilieu,...