pieter van aerschot

pieter.vanaerschot@marlex.be

Opleiding

 • Master in de Rechten KU Leuven 2007 met onderscheiding
 • Master in Management KU Leuven 2008 met grote onderscheiding
 • Geaggregeerde in de Rechten KU Leuven 2008 met onderscheiding
 • Postgraduaat Vennootschapsrecht Brugge Business School 2009
 • Getuigschrift 'Europees mededingingsrecht voor ondernemingen' en 'Europees mededingingsrecht inzake staatssteun' VU Brussel 2010
 • Master in Intellectuele Rechten HU Brussel 2011 met onderscheiding
 • Postuniversitaire Cyclus Curator - Vereffenaar KULAK Brugge-Kortrijk 2013 
 • Postgraduaat Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken U Gent - U Antwerpen 2016

 • Opleiding Data Protection Officer bij het Data Protection Institute Mechelen 2017

Expertise

 • Advocaat te Brugge sedert oktober 2008
 • Voorkeurmateries:       
 •           * handelsrecht en marktpraktijken
            * intellectuele rechten en privacy
            * mededingingsrecht
            * wco, vereffeningen en faillissementen

Binnen de algemene ondernemingspraktijk van Marlex focust Pieter Van Aerschot zich op het handelsrecht in de ruime zin, met een sterke klemtoon op de materie inzake intellectuele rechten/privacy, insolventierecht (WCO - handelsonderzoek - vereffeningen - faillissementen) en mededingingsrecht. Vanuit deze specialisatie legt hij zich toe op de ondersteuning van bedrijven en particulieren door middel van advies, bijstand in onderhandelingen en procedures, en redactie van contracten. Tevens wordt hij door zijn expertise in het insolventierecht door de rechtbanken van koophandel geregeld aangesteld als curator en vereffenaar. Sinds juli 2016 is hij daarnaast door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, waardoor hij partijen in conflict buitengerechtelijk kan begeleiden naar een duurzame oplossing. In augustus 2017 behaalde hij het certificaat van ‘Data Protection Officer’.