vennootschap en onderneming

Marlex heeft over een tijdspanne van meer dan 25 jaar een bijzonder rijke ervaring opgebouwd in alle takken van het ondernemingsrecht. Dit laat Marlex toe ondernemers bij te staan inzake alle juridische aspecten waarmee zij geconfronteerd worden bij het ondernemen.

De ondernemersadvocaten van Marlex plegen nauw overleg met de klant en maken zich vertrouwd met zijn specifieke ondernemingsactiviteit, zodat zij kunnen meedenken met de ondernemer bij de behandeling van juridische issues.

Vanuit deelspecialisaties werken ze intern nauw samen, ook met andere professionele vertrouwenspersonen van de ondernemer.

Een pragmatische en persoonlijke aanpak van de dossiers, preventie en oplossingsgerichtheid staan steeds centraal.