handelscontracten en overnames

In handelszaken dient vaak snel gecontracteerd. Een schriftelijk contract is zelfs niet nodig. Maar wie een contract heeft afgesloten, kan nadien niet meer aan de bindende kracht ervan ontsnappen. En soms sluipt deze op enigszins verdoken wijze de handelsrelatie binnen, via algemene voorwaarden op facturen of andere handelsdocumenten. Een ondernemer heeft er alle belang bij dat de afspraken van meetaf aan helder en allesomvattend schriftelijk worden vastgelegd, rekening houdend met de belangen van de onderneming en met specifieke regelgevingen. 

Vanuit de vakgroep Vennootschap en Onderneming biedt Marlex uw onderneming advies en bijstand inzake de redactie van alle nationale en internationale handelscontracten, dit zowel in het Nederlands als in het Engels en in andere courante talen. 

Verder bezit Marlex een uitgebreide expertise inzake de opmaak van  algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden specifiek op maat van uw onderneming  Door een permanente begeleiding en optimalisatie van al uw contracten en voorwaarden zorgt Marlex er voor dat problemen preventief in de kiem gesmoord worden. 

Indien er onverhoopt toch problemen ontstaan, verleent uw gespecialiseerde Marlex-advocaat juridische bijstand en verdedigt hij uw belangen voor alle nationale en internationale rechtbanken en arbitragecolleges. 

Marlex voert tevens een uitgebreide overnamepraktijk.  Het Marlex M&A-team bouwde de afgelopen jaren een uitgebreide expertise op  waarbij de belangen van alle stakeholders (zowel koper als verkoper, manager, bestuurders, private equity spelers, …) werden behartigd. Marlex verleent ondernemingen bijstand, desgevallend in samenwerking met andere experten in een multidisciplinair team, gedurende het hele transactieproces en adviseert tevens over de bedrijfsdoorlichting (due diligence) en transactiestructuur.