insolventierecht en herstructureringen

Ondernemingen kunnen ten gevolge van diverse omstandigheden in financiële moeilijkheden geraken zodat bepaalde herstructureringsmaatregelen zich opdringen.  Vanuit een ruime expertise begeleidt Marlex ondernemingen in moeilijkheden bij een buitengerechtelijke of gerechtelijke reorganisatie (aanvraag en ondersteuning bij de Wet Continuïteit Ondernemingen), of bij een vereffeningsprocedure of faillissement van de onderneming.  Uw Marlexspecialist zorgt daarbij voor praktisch en pragmatisch advies. 

De ruime insolventiepraktijk van Marlex komt eveneens sterk van pas wanneer een ondernemer zelf geconfronteerd wordt met ondernemingen in moeilijkheden. Zo assisteert Marlex u ten aanzien van insolvabele medecontractanten m.b.t. het bekomen en de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken, de toepassing van voorrechten (onbetaalde verkoper, onderaannemer, …), het uitwinnen van waarborgen, hypotheken en andere zekerheden,

alsook met het nemen van  de nodige beslagmaatregelen.

Uiteraard adviseert Marlex ook gezonde ondernemingen bij de organisatie van hun bedrijfsstructuur. De adviespraktijk van Marlex bestrijkt de diverse juridische deelaspecten van dergelijke operaties (o.m. sociaal, fiscaal en vennootschaprechtelijk) en werkt desgevallend samen met experten in andere domeinen om samen de beste structuur op te zetten.