intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten (merken, octrooien, modellen, auteursrechten, domeinnaam…) zijn bezig aan een stevige opmars binnen onze samenleving en de ondernemingswereld.  Door de globalisering moeten ondernemers steeds meer een beroep n doen op kennis en innovatie om overeind te blijven in de internationale concurrentiestrijd en duurzaam te groeien. Gezien de aanzienlijke waarde van kennis en innovatie, is het aangewezen deze zo veel mogelijk te beschermen. Hiervoor kan een ondernemer – meer dan hij zou denken – beroep doen op intellectuele eigendomsrechten. 

De regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten is echter complex.  Bovendien wordt de complexiteit nog vergroot doordat deze op verschillende niveaus geregeld wordt (nationaal, Benelux, Europees en internationaal). 

Marlex biedt ondernemingen een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening inzake intellectuele eigendomsrechten.  De bijstand aan ondernemingen behelst zowel bijstand bij het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures (o.m. stakingsprocedures, beslag inzake namaak, nietigheidsprocedures, domeinnaamgeschillen…) als bijstand bij de redactie, onderhandeling en nazicht van contracten inzake IP (o.m. geheimhoudings-, licentie-, R&D-overeenkomsten…).