marktpraktijken en consumentenbescherming

Vrijheid van concurrentie is een essentiële hoeksteen van het Belgische en Europese economische recht. Iedere onderneming moet aanvaarden dat zij concurrentie ondervindt van andere ondernemingen. Maar deze concurrentie moet wel op een eerlijke manier gebeuren. Oneerlijke marktpraktijken zijn verboden en de staking ervan kan worden bekomen via een rechterlijk stakingsbevel. Marlex heeft ruime ervaring op dit vlak en kan u helpen gebruik te maken van de wet marktpraktijken om op te komen tegen oneerlijke concurrentie. 

De wet marktpraktijken bevat ook dwingende regelgeving inzake consumentenbescherming waaraan u zich als onderneming dient te conformeren. 

De wet reglementeert de meest diverse aangelegenheden, te weten de prijs- en hoeveelheidsaanduiding, contracten op afstand, contracten afgesloten buiten de onderneming van de onderneming, reclame en oneerlijke marktpraktijken, afgedwongen aankopen, onrechtmatige bedingen...   

Marlex adviseert in verband met overeenkomsten met consumenten (verkoop op afstand, onrechtmatige bedingen, gezamenlijk aanbod), en reclamewetgeving (misleidende en vergelijkende reclame). Uw gespecialiseerde Marlex-advocaat vertegenwoordigt daarnaast ondernemingen in (buiten)gerechtelijke procedures en bij de administratieve autoriteiten (FOD Economie) in deze materie.