mededingingsrecht

Het Belgische en Europese mededingingsrecht hebben een steil groeiende impact op het beleid van ondernemingen.  Het Europese mededingingsrecht evolueert bijzonder snel door de uitvaardiging van diverse verordeningen en richtlijnen waaraan Belgische ondernemingen zich dienen te conformeren (m.b.t. o.m. leveranciersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten…).  Tegelijkertijd komen de Belgische mededingingsautoriteiten na enkele moeizame opstartjaren meer en meer op kruissnelheid.  Hierdoor stijgen de controles inzake inbreuken op het mededingingsrecht (en de hiermee samenhangende boetes, zoals kartelboetes) de laatste jaren exponentieel. Dit leidt op zijn beurt tot een groeiende nood aan kwalitatief, gespecialiseerd advies in deze materie. 

Marlex beschikt over specialisten die een grondige kennis bezitten van zowel de Belgische als de Europese mededingingsregelgeving en dit zowel preventief in een adviserende rol (o.m. bij de redactie van contracten) als in een procedurele context.  Zo vertegenwoordigt Marlex ondernemingen bij inbreukprocedures bij de Europese Commissie en de Belgische Raad voor de Mededinging.