vennootschapsrecht

Marlex bezit een ruime expertise in alle geledingen van het vennootschapsrecht en biedt ondernemingen een gedegen advies op alle vennootschapsrechtelijke vragen waarmee een onderneming tijdens haar bestaan te maken kan krijgen.

Bij de start of de overname van een onderneming dient een onderneming vooreerst diverse keuzes te maken die een weerslag hebben op de verdere werking ervan.  Uw Marlexspecialist terzake adviseert u bij de keuze van de juiste vennootschapsvorm, rekening houdend met uw specifieke doelstelling en wensen.  Tevens biedt Marlex ondersteuning bij de redactie van allerhande contracten die met de oprichting gepaard gaan (o.m. statuten, aandeelhoudersovereenkomsten…).

Daarnaast ontstaan er tijdens de werking van een onderneming onvermijdelijk al eens discussies tussen de verschillende stakeholders: binnen het bestuursorgaan of binnen de algemene vergadering, of tussen deze belangengroepen onderling.  In deze situatie is een goed juridisch en pragmatisch advies onontbeerlijk om uw onderneming terug op het goede spoor te krijgen.   Marlex heeft een uitgebreide ervaring inzake geschillenregelingen en adviseert ondernemingen hoe ze best een werkbare oplossing kunnen bereiken en nastreven, buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk.